Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Các sai phạm thường gặp về hóa đơn mà dân kế toán cần biết


Hóa đơn không chỉ là Bằng chứng kế toán quan trọng,, là căn cứ pháp lý đối với Doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ ghi nhận doanh thu; mà còn là một trong 3 điều kiện thiết yếu để chứng minh chi phí phát sinh là chi phí được trừ trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp. Hay nói một cách khác, hóa đơn có mặt, xuất hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh danh của DM, từ quá trình mua các yếu tố đầu vào, đến quá trình tiêu thụ hàng hóa, dịch ra, liên quan mật thiết đến việc giải trình, thuyết minh về nghĩa vụ thuế của DN trước các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thực tế thanh tra, kiểm tra thuế cho thấy, phần đông các doanh nghiệp vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của hóa đơn, do đó thường vướng phải những sai phạm và phải chịu chế tài theo quy định của pháp luật.
Căn cứ Thông tư 10/2014/TT-BTC; Thông tư 176/2016/TT-BTC, NGHỀ KẾ TOÁN xin chia sẻ một số những thói quen tiêu biểu nên tránh để không để không phát sinh chi phí phạt đáng tiếc:

HÀNH VI

MỨC PHẠT

Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định

(trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung)

200.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Chậm nộp hoặc không nộp thông báo, báo cáo (trừ thông báo về phát hành hóa đơn) gửi cơ quan thuế (kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)

Từ ngày thứ 01 đến hết ngày thứ 10

Phạt cảnh cáo

Sau ngày thứ 10

2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Sau ngày thứ 20 hoặc không nộp

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

- Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

- Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế;

- Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua (trừ trường hợp trên hoá đơn ghi rõ người mua không lấy hoá đơn hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê)

- Lập sai loại hoá đơn đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng

Nếu các hóa đơn này đã được kê khai, nộp thuế

6.000.000 đồng

Nếu các hóa đơn này chưa được kê khai, nộp thuế do chưa đến kỳ khai thuế

6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Chậm khai báo việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập (kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn)

Từ ngày thứ 06 đến hết ngày thứ 10

Có tình tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo

Không có tình tiết giảm nhẹ

6.000.000 đồng

Sau ngày thứ 10

6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 trở lên

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập

20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

- Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng);

- Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung).

20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng


Chúc các bạn kế toán luôn tư tin trong nghề nghiệp! Chúc các Doanh nghiệp phát triển, thịnh vượng!Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn