Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/01/2019


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 sẽ tăng thêm từ 5,0% đến 5,8%. Cụ thể:

- Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới là: 4.180.000 đồng/tháng)
- Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới là: 3.710.000 đồng/tháng)
- Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới là: 3.250.000 đồng/tháng)
- Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới là: 2.920.000 đồng/tháng).

Tuy nhiên, không phải tất cả NLĐ đều được tăng lương kể từ ngày 01/01/2019 mà chỉ có những NLĐ thuộc trường hợp nêu sau mới được tăng lương:

- Thứ nhất, NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (mức lương tối thiểu vùng 2019).
- Thứ hai, NLĐ làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có mức lương hiện hành bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới nhưng được người sử dụng lao động xem xét nâng lương cho phù hợp với thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp.

Nguồn: thuvienphapluatGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn