Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn


Hóa đơn là chứng từ kế toán do người bán lập để ghi nhận thông tin bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Đây là một loại chứng từ gốc đặc biệt quan trọng cả trên phương diện quản lý tài chính doanh nghiệp và trên phương diện quản lý thuế của cơ quan nhà nước. Do hóa đơn là một loại chứng từ kế toán đặc biệt như nêu trên nó vừa là chứng từ thương mại, có thể kiêm là chứng từ kế toán hoặc chứng từ thuế, là một trong những cơ sở quan trọng xác minh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Do đó việc quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán nói chung và hóa đơn nói riên phải được doanh nghiệp chú trọng để trách rủi ro xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

+ Tại khoản 4a, Điều 11 quy định hành vi về vi phạm hóa đơn

" Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập ( liên giao cho khách hàng nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật kế toán...

+Tại điều 13 quy định về hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo ( trừ thông báo phát hành hóa đơn ) cho cơ quan thuế

Về quy định phạt như sau:

1." Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hóa đơn không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, thông báo phát hành hóa đơn theo quy định

Ngoài ra bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thuế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 1 đến hết ngày 5 kể từ hết thời hạn theo quy định.

b. Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ hết thời hạn theo quy định.

 3.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng hết 8.000.000 đồng đối với hành vi không nộp thông bái, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định"

Trường hợp của của chi cục thuế theo trình bày, Công ty A làm mất hóa đơn liên 3 đã lập ngày 12/5/2014 ( không phải mất liên 2 đã giao cho khách hàng trong thời gian lưu trữ ) thì DN không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

 Xem thêm bài viết:

Hướng dẫn ủy quyền ký Hóa đơn GTGT

 Khái quát về Thủ tục Hải quan kế toán cần biếtGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn