Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tư vấn miễn phí

Phạm Ngọc Bích - 13:56 - 09/09/2017
Câu hỏi: Anh\chị cho em hỏi: làm thế nào để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công việc Kế toán kho ạ?
Trả lời bởi: Kế toán Hồng Trang - 14:02 - 09/09/2017
Những tài liệu bắt buộc phải có, khi xây dựng hệ thống ISO:

Chính sách
Mục tiêu (công ty hoặc các phòng ban);
Sổ tay (mô tả và giới thiệu tổng quát về tổ chức cũng như viện dẫn đến các tài liệu đã ban hành và áp dụng)
Quy trình kiểm soát tài liệu;
Quy trình kiểm soát hồ sơ;
Quy trình đánh giá nội bộ;
Quy trình xem xét lãnh đạo;
Quy trình khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.
Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp.

- Như vậy các trình tự phỉ làm là từ 1 tới 9 trong đó khi hoàn thành sổ tay chất lượng thì ta có thể hình dung cơ bản được nhiệm vụ, công việc của từng phòng qua đó biết được mình cần làm những gì để phù hợp quy trình đó
- Mặt khác khi đã hình thành các quy trình của chuỗi thì cần lập lưu đồ thực hiện quá trình từ điểm đầu tới điểm cuối

- Việc quản lý hồ sơ cũng rất quan trọng, anh phải kiểm soát được mình đã có tài liệu nào, tài liệu nào tài liệu nào lỗi thời, tài liệu nào mới... Thông thường phải có số quản lý cho các loại tài liệu và ký hiệu cho các lần thay đổi (thường băng delta 1,2,3...), việc quy định này được quy định trong sổ tay chất lượng

- Sau khi hoàn thành hệ thống tài liệu thì tiến hanh lập kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ. Các thành viên sẽ được các đơn vị có chức năng đào tạo và tiến hành chia nhóm để kiểm tra chéo giữa các phòng ban theo nội dung được quy định trong Sổ tay chất lượng. Các kết quả được đánh giá và với những kết quả không phù hợp thì phải chỉnh sửa và được xác nhận sau khi hoàn thành.

Nói chung ISO là 1 quy trình làm minh bạch hoá, cụ thể hoá, khoa học hoá quá trình hoạt động của doanh nghiệp và là những tiêu chí mang tính chung nhất, các doanh nghiệp sẽ tuỳ theo đó mà thực hiện cho phù hợp

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn