Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 đã phải nộp lệ phí môn bài chưa?


Nghề kế toán xin chia sẻ các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ kê khai, nộp lệ phí môn bài của các STARTUP, Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 như sau:

1// Khai lệ phí môn bài

 Căn cứ Khoản 1 Điều 5  Nghị định 139/2016/NĐ-CP, 

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. 

=> Như vậy, với DN mới thành lập tháng 1/2018 cần kê khai trước 31/01/2018, trừ trường hợp DN chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2/ Nộp lệ phí môn bài 

Theo quy định tại khoản 4   Điều 5  Nghị định 139/2016/NĐ-CP, 

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanhoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

=> Như vậy. tính đến thời điểm này, nếu DN của bạn vẫn chưa nộp lệ phí môn bài, thì DN bị chậm nộp rồi đấy!  Vậy DN cần khẩn trương  nộp phí và tính luôn phạt chậm nộp kể từ ngày 01/02 đến ngày thực nộp vào ngân sách với lãi chậm nộp thuế 0,03%/ngày (theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC)

3/ Lập Giấy nộp lệ phí môn bài được ghi như sau

lệ phí môn bài startup.PNGCác bạn mới làm kế toán chú ý, khi nộp lệ phí môn bài không dùng Ủy nhiệm chi, cần lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Nghề kế toán có gửi tặng các bạn

ð  Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài

ð  Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước  - khoản lệ phí môn bài năm 2018- theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC

Nghề kế toán kính chúc các START UP, Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 một năm mới thành công, phát triển, thịnh vượng!Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn