Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Bản tin đất đai và tài sản công tháng 3/2018


 Thông tư 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm do đo đạc lại

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được quy định như sau:

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cũng theo Thông tư này, trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định do lỗi của cơ quan Nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận cũ. Trường hợp do lỗi của người sử dụng, đất tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2018.

 

Thông tư 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tiền thuê đất xác định theo giá đất tại thời điểm gia hạn

Tại Thông tư 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất thì tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được gia hạn.

Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp tiền thuê đất (không hưởng ưu đãi) thì số tiền thuê đất phải nộp một lần cho thời gian thuê còn lại được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm người sử dụng đất có văn bản đề nghị được nộp tiền thuê đất.

Trường hợp nhà đầu tư đã chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt trước ngày 01/07/2004 và được Nhà nước cho thuê đất từ ngày 01/07/2004 trở về sau thì được trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất theo phương án đã được phê duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất đã nộp và không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2018.

 

 

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tài sản công theo quy định của Nghị định này bao gồm: Đất đai, nhà ở; Xe ô tô; Máy móc, thiết bị. Đáng chú ý, Nghị định 167 quy định việc thu hồi nhà, đất công được thực hiện khi cơ quan Nhà nước không sử dụng quá 12 tháng…

Đất công không sử dụng quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tài sản công theo quy định của Nghị định này bao gồm: Đất đai, nhà ở; Xe ô tô; Máy móc, thiết bị.

Trong đó, Nghị định quy định việc thu hồi nhà, đất công được áp dụng trong các trường hợp như: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng; Sử dụng nhà, đất không đúng quy định; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định; Nhà, đất được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng…

Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định thu hồi đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý; UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý…

Cũng theo Nghị định này, hình thức chuyển mục đích sử dụng đất chỉ áp dụng với nhà, đất do doanh nghiệp quản lý, sử dụng. Riêng việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ áp dụng với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về kinh doanh bất động sản…

 

Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2017/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, tiêu chuẩn diện tích nhà ở tối đa đối với Tổng Lãnh sự và các chức danh tương đương là 120 m2/người.

Đại sứ của Việt Nam được đi xe công giá 65.000 USD

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định 166/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017.

Cụ thể, Đại sứ và các chức danh tương đương, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô phục vụ công tác với mức giá tối đa 65.000 USD/xe. Tổng lãnh sự và các chức danh tương đương được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô có giá tối đa 60.000 USD/xe. Bộ Ngoại giao sẽ quyết định chủng loại, nhãn hiệu và giá mua xe phù hợp để trang bị cho các chức danh này.

 

Về định mức diện tích nhà ở, Đại sứ, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, Tổng lãnh sự và chức danh tương đương sẽ được bố trí diện tích nhà ở tối đa 120 m2/người; Với Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán, Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Đại diện cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và các chức danh tương đương, diện tích nhà ở tối đa là 100 m2/người.

Với các chức danh khác như Lãnh sự, Phó lãnh sự, Bí thư, Phó trưởng Đại diện cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và chức danh tương đương, diện tích nhà ở tối đa là 70m2/người…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 17/07/2017, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Quyết định nêu rõ, thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự  nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch; Thoát nước và xử  lý nước thải; Vệ sinh môi trường; Chiếu sáng; Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi; Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực; Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm; Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; Quản lý, bảo trì bến tàu, bến xe; Kiểm định xây dựng; Hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe…
Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực, ngành nêu trên thực hiện chuyển thành công ty cổ phần còn phải đáp ứng thêm các tiêu chí: Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi; Có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2017.

Thông tư 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Mua tài sản công phải đặt cọc trước 10% giá bán

Theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:

Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công quyết định cụ thể số tiền đặt trước nhưng tối thiểu là 10% và tối đa 20% giá bán. Khoản tiền đặt trước này được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản nếu người đăng ký được quyền mua tài sản.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn niêm yết giá, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản; người đăng ký mua tài sản niêm yết được mời tham gia việc bốc thăm.

Số tiền đặt trước được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu người đăng ký không mua được tài sản. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước gồm: Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua tài sản; Không ký hợp đồng mua bán tài sản trong thời hạn quy định…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

 

Ngày 03/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về việc thành lập Ủy ban Quản lý bốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

Thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2018.

Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

 Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn