Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Thủ tục hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại


a) Trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại tới Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại

b) Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

ü  Tên chương trình khuyến mại;

ü  Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

ü  Hình thức khuyến mại;

ü  Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

ü  Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

ü  Khách hàng của chương trình khuyến mại;

ü  Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

c) Sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan nhà nước về thương mại.

2. Các bước đăng ký thực hiện khuyến mại

Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại.

Bước 2Thương nhân đến nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu – giờ Hành chính.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Sở Công Thương ra thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho thương nhân về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở Công Thương nhận hồ sơ và cấp phiếu biên nhận cho người nộp.

Bước 3:  Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận để nhận kết quả  tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (mầu KM-2)

+ Thể lệ chương trình khuyến mại (mẫu KM-3)

+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình có phát hành vé số dự thưởng

+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại

+ Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có)

+ Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, theo qui định của pháp luật (nếu có)

+ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu).

+ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại

+ Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).

+ Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (mẫu KM-12)

b/ Số lượng hồ sơ: 01bộ

Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Lệ phí (nếu có): Không có


Xem thêm bài viết:

Kế toán sai bị phạt gì?

So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tếGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn