Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở Công Thương?


TÌNH HUỐNG: 
Tại mục 2, chương II, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ có quy định: các hình thức khuyến mại và giảm giá hàng bán (mức giảm giá tối đa không được vượt quá 50% giá bán ngay trước thời gian giảm giá) cần phải thông báo chương trình khuyến mại với Sở Thương mại (nay là Sở Công Thương), và thời gian thuc hien chuong trinh chiet khau thuong mai khong vuot qua 90 ngay nhu quy dinh tai Dieu 9.4 cua Nghi dinh 37 . 
Trường hợp Công ty có phát sinh chiết khấu thương mại cho khách hàng khi mua hàng đạt doanh số, số lượng nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế và số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán Công ty được điều chỉnh giảm giá trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau cho khách hàng. 
Như vậy, Doanh nghiệp xin được hỏi là: Đối với khoản chiết khấu thương mại thì không thuộc các trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương và không bị giới hạn thời gian thực hiện chương trình chiết khầu thương mai 90 ngày mà Doanh nghiệp phải được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán với khách hàng hoặc quy chế bán hàng của Công ty. Điều này có đúng không ? và khoản "chiết khấu thương mại” này có phải là hình thức khuyến mại theo Mục 2 Chương 2 quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính Phủ hay không?. Về hóa đơn, chứng từ đối với chiết khấu thương mại doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.4, điểm 2.5, phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính. 
Trên đây là một số thắc mắc kính mong Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vui lòng giải đáp thắc mắc cho Doanh Nghiệp.
 
TRẢ LỜI:
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi theo quy định của pháp luật hiện hành về tài chính và thương mại: Chiết khấu thương mại, chiết khấu bán hàng được hiểu là một khoản giảm trừ vào giá bán mà Bên bán hàng dành cho Bên mua hàng trong các trường hợp mua/bán theo số lượng lớn đến 1 mức nào đó (theo quy định của Bên bán và Bên mua chấp nhận) hoặc Bên bán tiết kiệm được các chi phí về vận chuyển, về kho hàng, về thanh toán tiền,… khi 2 bên có thoả thuận cụ thể trong hợp đồng kinh tế.

Trên giác độ quản lý thuế thì chiết khấu thương mại được trừ ngay trên hoá đơn, hoặc điều chỉnh vào hoá đơn của các kỳ mua/bán tiếp theo, bảo đảm tính thuế theo giá thực bán và đây cũng là giá vốn/chi phí mua hàng của Bên mua được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chiết khấu thương mại đưa đến lợi ích cho thương nhân/doanh nghiệp là đối tác ký hợp đồng mua bán hàng, trên phương diện quản lý thì nhà nước kiểm soát được, thu được thuế.

Chiết khấu thương mại không đồng nhất với hình thức khuyến mại giảm giá bán theo quy định tại Khoản 10, Điều 3 Luật Thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Chiết khấu thương mại được quy định trong các Hợp đồng mua bán hàng hoá theo tập quán thương mại thì thường được hiểu là thoả thuận về giá thực bán với điều kiện cụ thể về số lượng, trị giá, điều kiện giao hàng của mỗi hợp đồng, thể hiện cam kết của các bên theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp như Bạn nêu trong thư hỏi thì quan điểm của chúng tôi là Chiết khâu thương mại không thuộc các trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mại và không bị giới hạn thời gian 90 ngày khi các bên đã cam kết trong Hợp đồng kinh tế, ghi chép sổ sách kế toán, chứng từ hoá đơn theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Khuyến mại nói chung, khuyến mại dưới hình thức giảm giá bán có thể mang lại lợi ích cho thương nhân/doanh nghiệp là đối tác ký hợp đồng mua bán hàng, nhưng không ít trường hợp khuyến mại chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân trực tiếp giao nhận hàng hoá hoặc người được thương nhân/doanh nghiệp đối tác giao nhiệm vụ làm công việc liên quan đến mua/bán hàng hoá. Khuyến mại có thể gây ra các tác động méo mó trên thị trường hoặc tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, chính vì thế mà quản lý nhà nước đối với khuyến mại rất chặt chẽ: Nghị định số 37/2006 có quy định ràng buộc về nguyên tắc, điều kiện, mức giá trị, thời gian của mỗi chương trình khuyến mại không quá 90 ngày và đặc biệt là phải đăng ký với Sở Thương mại/Bộ Thương mại (nay là Sở Công thương/Bộ Công thương) tuỳ thuộc vào phạm vi địa bàn thực hiện hoạt động khuyến mại.

Trong trường hợp Bạn chưa đồng tính với cách hiểu của chúng tôi thì Bạn cần trao đổi theo vơi Bộ Công thương về nội dung này./.

Xem thêm: 


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn