Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ THÁNG 3/2018, QUÝ 1/2018


HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ SẮP ĐẾN RỒI

NGHỀ KẾ TOÁN xin chia sẻ thông tin về thời hạn nộp các Hồ sơ khai thuế Tháng 03/2018 và Quý 01/2018  tới các Chủ doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt, Phí-Lệ phí, tờ khai lệ phí môn bài năm 2018 (đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh).

Quý doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ khai thuế kỳ này đúng thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi theo pháp luật của người nộp thuế.

Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

STT

Sắc thuế

Ký hiệu mẫu HSKT

Kỳ tính thuế

Hạn nộp

Ghi chú

1

Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

Phí-Lệ phí

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Tháng 03/2018

20/04/2018

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo tháng.

2

Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Quý01/2018

02/05/2018

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo Quý.

  3

TK Lệ phí môn bài

01/MBAI

Năm 2018

   02/05/2018

Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh)

Thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Đối với trường hợp đơn vị chưa hoạt động SXKD.

 

NGHỀ KẾ TOÁN xin gửi toàn văn công văn số 3237/TB-CCT-THNVDT-KK-KTT-TH ngày 16/04/2018 của Chi cục thuế Đống Đa để các bạn tham khảo.

Chúc các Doanh nghiệp và các bạn kế toán nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn, phù hợp với các quy định.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn