Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Sứ mệnh và tầm nhìn


Sứ mệnh: “Ngheketoan.edu.vn” trở thành nơi học tập, chia sẻ, trao đổi, giao lưu  tri thức về nghề kế toán, tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, thông tin minh bạch, khách quan, không vì mục tiêu lợi nhuận, được tất cả người làm công tác kế toán biết đến như một người bạn đồng hành tin cậy, không thiếu trên con đường sự nghiệp của mình.

Tầm nhìn: Đến năm 2020 có 3 triệu thành viên (tổ chức & cá nhân) hoạt động trong lĩnh vực tham gia thành viên.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn