Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Mục tiêu phát triển


Một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt không thể dựa trên một bộ máy kế toán thiếu chuyên nghiệp, kém hiệu quả. Tài chính Doanh nghiệp là tế bào của cơ thế tài chính quốc gia. Một quốc gia mạnh khi và chỉ khi từng tế bào mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Chính từ nhận thức này, chúng tôi  - tổ chức, cá nhân hoạt động ở lĩnh vực khác nhau - nhưng đều chung nhau một khát vọng mãnh liệt về việc xây dựng một “nơi học tập, chia sẻ, trao đổi, giao lưu  tri thức về nghề kế toán, tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực nghề nghiệp, thông tin minh bạch, khách quan, không vì mục tiêu lợi nhuận", nhằm tạo môi trường, cầu nối giao lưu tri thức thuận tiện. chất lượng cao nhưng HOÀN TOÀN MIỀN PHÍ cho những người đang làm nghề kế toán phát triển và hoàn thiện chuyên môn.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn