Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tư vấn miễn phí

Ninh Hương Huyền - 06:41 - 21/09/2018
Câu hỏi: Em chào Admin! Công ty em là công ty Thương mại, tháng 5 có một khách hàng Trả Lại Hàng và đã xuất hoá đơn cho công ty em vào tháng đó luôn. Bây giờ Hoá Đơn đó em vào bảng kê hoá đơn chứng từ đầu ra hay đầu vào ạ? và có được ghi số âm trên bảng kê không ạ? Em cảm ơn Amin!
Trả lời bởi: Admin Nghề Kế Toán - 06:47 - 21/09/2018

Chào em! 

Trường hợp DN của em phát sinh hàng bán bị trả lại.

Về vấn đề kê khai thuế đối với hàng bán bị trả, trường hợp khách hàng có lập hóa đơn về hàng trả lại theo quy định tại Phụ lục 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC, thì DN của em có thể áp dụng 01 trong 2 cách kê khai sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

CÁCH 1: Do hàng bán bị trả lại, tức là doanh thu và số thuế GTGT đầu ra bị điều chỉnh giảm, nên DN có thể điều chỉnh giải trực tiếp vào chỉ tiêu giá trị, thuế GTGT bán ra trong kỳ,

sp1.PNG

Cách này tương đương với phương pháp em đề cập đấy. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh, em nên điều chỉnh giảm vào đầu ra, thay vì điều chỉnh tăng đầu vào, em nhé!

CÁCH 2: trường hợp DN của em lập tờ khai theo tháng, tháng trước đã hoàn tất việc kê khai thuế GTGT rồi. Em có thể sử dung chỉ tiêu 37, 38 để để điều chỉnh cho nghiệp vụ phát sinh này.

Cụ thể: Thuế GTGT đầu ra của kỳ trước điều chỉnh giảm, sẽ tương đương với việc TĂNG thuế GTGT đầu vào khấu trừ của kỳ trước, do đó, em kê khai vào chỉ tiêu 38, em nhé!

sp2.PNG


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn