Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tư vấn miễn phí

Nguyễn Quang Huy - 06:59 - 28/12/2018
Câu hỏi: Chuyên gia tư vấn giúp em TH này với ạ: Bên em có phụ cấp nuôi con: 500k/người (phụ cấp này thật 100%), được quy định rõ trong hợp đồng, quy chế tiền lương của công ty. Tuy nhiên cán bộ thuế vào bóc tách khoản này của công ty em, nói phụ cấp này chỉ có lao động nữ được hưởng, lao động nam không được hưởng. Em có hỏi luật nào quy định, nhưng cán bộ thuế không nói, chỉ bảo là không được.
Trả lời bởi: Kế toán Hồng Trang - 07:04 - 28/12/2018
Chào bạn!
Tôi rất chia sẻ với vấn đề bạn đang gặp phải. Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy cán bộ thuế - người đại diện Nhà nước thực thi pháp luật - có trách nhiệm giải thích rõ việc ra quyết định xử phạt thuế đối với doanh nghiệp dựa trên căn cứ vào văn bản pháp luật nào?
Qua ý kiến của bạn, bạn thể hiện là người nắm khá chắc về điều kiện pháp lý để chi phí tiền lương, tiền công là chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (chi phí tiền lương tiền công không được trừ nếu không được ghi cụ thể tại Hợp đồng lao động…)
Tuy nhiên, có thể bạn nên lưu ý thêm một số vấn đề sau khi giải trình cơ quan thuế về khoản “phụ cấp nuôi con 500.000 đồng” này:
THỨ NHẤT, Theo quy định của Bộ luật lao động, luật bảo hiểm, cụ thể Quyết định 595/QĐ- BHXH ngày 14/04/2017, khoản tiền nuôi con này không được thể hiện dưới dạng PHỤ CẤP, mà được pháp luật gắn với khái niệm “ khoản HỖ TRỢ NUÔI CON NHỎ”, cụ thể:
Căn cứ Tiết 2.3 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 2.3. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
=> Điều này có thể dẫn đến việc hiểu khoản tiền này là PHỤ CẤP - là một trong những khoản thu nhập bị tính bào hiểm (theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) => làm phát sinh thêm khoản truy thu phí bảo hiểm => nên tránh gọi “phụ cấp…”

THỨ HAI, Đối tượng được hưởng khoản Hỗ trợ nuôi con nhỏ trên, theo quy đinh pháp luật liên quan, chỉ đề cập tới đối tượng nữ, không đề cập đến nam, theo quy đinh tại Thông số 34-TCĐ ngày 22-10-1987 , được điều chỉnh bổ sụng tại Thông tư 53-TT/TCĐ của Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành ngày 1-4-1988 (vẫn còn hiệu lực). Bạn có thể xem toàn văn văn bản này theo đường link sau: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=2506
=> Việc này làm cho các khoản thu nhập trên của người lao động nam không phù hợp với quy định pháp luật => Hợp đồng lao động đối với đối tượng này KHÔNG hợp lệ => chi phí tiền lương không được trừ

Mong bạn lưu ý thêm một số gợi ý nhỏ trên !

--
Nguyễn Hồng Trang

Giảng viên chính/ Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm đào tạo kỹ năng kế toán EDUBELIFE
Tổng giám đốc/ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP đào tạo kỹ năng tài chính EDUBELIFE
Mobile: 036 82 99999
Email: hongtrang.edubelife@gmail.com
-----------------------------------------------
Office: Phòng 207, số 14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội                    
Hotline: 036 838 6163

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn