Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 09/2018 và Quý 3/2018


Hiện nay đã đến kỳ nộp Hồ sơ khai thuế Tháng 09/2018 và Quý 03/2018 (Giá trị gia tăng, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt, Phí-Lệ phí, tờ khai lệ phí môn bài năm 2018 (đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh).
Hạn nộp của các hồ sơ khai thuế phải nộp kỳ này như sau:

STT

Sắc thuế

Ký hiệu mẫu HSKT

Kỳ tính thuế

Hạn nộp

Ghi chú

1

Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

Phí-Lệ phí

01/GTGT,    02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Tháng 09/2018

22/10/2018

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo tháng.

2

Thuế GTGT, TTĐB, TNCN,

01/GTGT,     02/GTGT, 03/GTGT, 04GTGT, 01/TTĐB,

01/PHLP

Quý03/2018

30/10/2018

Đối với tổ chức kê khai GTGT theo Quý.

  3

TK Lệ phí môn bài

01/MBAI

Năm 2018

    31/10/2018

Đối với tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh)

Thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Đối với trường hợp đơn vị chưa hoạt động SXKD.

Lưu ý:

- Việc kê khai thuế GTGT:
+ Doanh nghiệp phải xác định đúng loại hồ sơ khai thuế phải nộp (chỉ nộp 01 loại hồ sơ khai thuế Tháng hoặc Quý, phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp).
+ Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này (chỉ tiêu 22) phải luôn bằng Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai chính thức của kỳ trước.

- Các trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn