Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

TRA CỨU DN CỦA BẠN CÓ BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 01/11/2018?


Trong quá trình tư vấn cho các DN trong thời gian gần đây, chúng tôi gặp không ít trường hợp các chủ Doanh nghiệp, kế toán thắc mắc về việc không biết doanh nghiệp của mình có buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2018 hay không?
Để giúp các bạn tiện tra cứu trường hợp của Doanh nghiệp mình nghĩa vụ đối với vấn đề đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, NGHỀ KẾ TOÁN xin chia sẻ qua Bảng tra cứu sau:

TT

Tình trạng DN

Có buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2018

Có được sử dụng hóa đơn giấy không?

Sau hạn sử dụng hóa đơn giấy sẽ thế nào?

1

Đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đến trước ngày 01/11/2018

Không được SD hóa đơn giấy

Tiếp tục SD hóa đơn điện tử

2

DN đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế  trước ngày 01/11/2018

Không được SD hóa đơn giấy

Tiếp tục SD hóa đơn điện tử

3

DN đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2011

Không

Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31 /10 /2020, DN CHƯA đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì DN gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục (kèm theo)

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31 /10 /2020, DN ĐÃ đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ theo quy định

4

DN mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31/ 10/ 2020

 

 

 

 

Chia ra làm 2 trường hợp:

 

 

 

4.1

DN mới thành lập đáp ứng điều kiện về hạ tầng thông tin

Không được SD hóa đơn giấy

Tiếp tục SD hóa đơn điện tử

4.2

DN mới thành lập KHÔNG đáp ứng điều kiện về hạ tầng thông tin

không

Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/ 10/ 2020

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31 /10 /2020, DN CHƯA đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì DN gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục (kèm theo)

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31 /10 /2020, DN ĐÃ đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ theo quy địnhChú ý:
- Ngày 12/09/2018 Chính Phủ ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực từ 01/11/2018
- Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31/ 10/ 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
- Kể từ ngày 01/ 11/ 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5 /2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn