Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Các vấn đề về thuế nhà thầu cập nhật theo văn bản pháp luật mới nhất tháng 12/2018


Về việc thuế nhà thầu đối với hợp đồng cung cấp giải pháp bảo về thương hiệu tích hợp

- Trường hợp Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam sử dụng "Giải pháp bảo vệ thương hiệu tích hợp” của Tập đoàn Valmarc để in nhãn đính vào sản phẩm của khách hàng, tức là sử dụng phần mềm dựa trên nền tảng mã vạch để truy xuất dãy số seri nhằm phân biệt các nhãn mác khác nhau trên bao bì sản phẩm nhằm theo dõi, kiểm soát, nhận diện thương hiệu, bảo vệ thương hiệu; vận chuyển, tiếp thị, theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho... cho khách hàng là chủ thương hiệu thì thu nhập của Tập đoàn Valmarc từ việc cung cấp “Giải pháp bảo vệ thương hiệu tích hợp” là thu nhập từ bản quyền phần mềm thuộc đối tượng chịu thuế TNDN với tỷ lệ (%) tính trên doanh thu tính thuế là 10% và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty TNHH Bao bì Nexgen Việt Nam sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Valmarc kể cả trường hợp nhãn hiệu này được thể hiện bằng mã vạch để in trên bao bì sản phẩm thì thuế nhà thầu được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15888/BTC- CST ngày 7/11/2016 của Bộ Tài chính.
Tham khảo công văn số 5031/TCT-CS ngày 13/12/2018

Về việc chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ

Trường hợp doanh nghiệp vay ngoại tệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu thực hiện đúng quy định của pháp luật quản lý ngoại hối, Tổng cục Thuế có ý kiến về mặt nguyên tắc như sau:
- Khoản chi phí lãi vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm vay thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ thì tổng chi phí lãi vay bị khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP là toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ tính thuế, bao gồm lãi vay phát sinh từ các bên liên kết và lãi vay phát sinh từ các bên độc lập.

- Doanh nghiệp đi vay có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu cho tổ chức nước ngoài (nếu vay của tổ chức) hoặc thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn (nếu vay của cá nhân) đối với thu nhập từ lãi tiền vay.

- Việc hạch toán kế toán khoản chi phí lãi vay của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Việc kê khai, nộp thuế đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.
Tham khảo công văn số 5071/TCT-CS ngày 13/12/2018

Về chính sách thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty TNHH Vũng Rô ký hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH OPE O&G Châu Á Thái Bình Dương (Công ty OPEOG - Singapore) để Công ty OPEOG cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý, kỹ thuật cho Dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu tại Phú Yên, tại hợp đồng quy định ngoài mức giá hợp đồng ước tính, Công ty TNHH Vũng Rô sẽ chi trả các khoản công tác phí (vé máy bay, tiền lưu trú khách sạn...), là khoản tiền sẽ được trả dựa vào chi phí thực tế bằng chứng từ thì khoản công tác phí nêu trên (không phân biệt nơi phát sinh khoản công tác phí ở Việt Nam hay ở nước ngoài) thuộc thu nhập chịu thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) của Công ty OPEOG tại Việt Nam theo quy định. Các cá nhân nước ngoài là chuyên gia của Công ty OPEOG hoặc do Công ty OPEOG thuê để thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định.
Tham khảo công văn 3572/TCT-CS ngày 10/8/2016

Về việc áp dụng tỷ giá tình thuế

Theo quy định đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước thì Công ty phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài để tính, kê khai và nộp thuế nhà thầu.
Tham khảo công văn 12057/CT-TTHT Cục thuế TP Hồ chí Minh ngày 7/12/2016

Bài viết tham khảo:


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn