Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

THÔNG TƯ MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 05/11/2019 VỀ GIAO DỊCH THUẾ ĐIỆN TỬ


Thông tư 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đây là quy định mới được ban hành tại Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo quy định mới, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng cục thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động. Người nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện thì các cơ quan thuế, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp có thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đồng thời gửi thông báo xác nhận cho người nộp trong thời gian 02 làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông tin thay vì trong thời hạn 05 ngày như quy định cũ.

Thông tư cũng quy định mới về trường hợp muốn tra cứu thông tin thuế, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ đăng tải thông tin số thuế của tháng trước đó. Trường hợp thông tin số thuế không khớp với dữ liệu về thuế của người nộp theo dõi, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết.

Các bạn quan tâm có thể tải văn bản gốc tại link này: https://drive.google.com/…/1kahohLa_wbKuUJfoKIM_Bp0xa…/view…

Chúc các bạn luôn luôn nhiều niềm vui và thành công trong công việcGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn