Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

CÁCH TRA CỨU XEM DN CÓ ĐƯỢC GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ GTGT XUỐNG 8% HAY KHÔNG


  1.  SỞ PHÁP LÝ

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì không được giảm thuế 2%.

2. PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT

Doanh nghiệp căn cứ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ mà Doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc sẽ nhập khẩu để tra cứu, đối chiếu với danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT tại các Phụ lục I, II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 15 năm 2022 để xác định hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc sẽ nhập khẩu có được áp dụng giảm thuế GTGT hay không.

Để xác định hàng hóa, dịch vụ mà Doanh nghiệp đang kinh doanh có thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT hay không thì trước tiên cần xác định được tên của hàng hóa, dịch vụ đó.

Lưu ý:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì chính sách giảm thuế GTGT áp dụng đối với các sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) chứ không áp dụng với các ngành nghề kinh doanh.

Mặt khác, danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam nên Doanh nghiệp phải tra cứu mã sản phẩm.

 

Vì vậỵ, Doanh nghiệp phải xác định được danh mục sản phẩm mà mình đang kinh doanh, sau đó, tra cứu mã sản phẩm của sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) mà mình đang kinh doanh, sau đó đối chiếu với các Phụ lục I, II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 15 năm 2022 để xác định sản phẩm đó có được áp dụng giảm thuế GTGT hay không chứ không phải dùng mã ngành nghề kinh doanh của ngành nghề kinh doanh mà mình đã đăng ký với Sở Kế hoạch – Đầu tư để tra cứu.

  1. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT

3.1 TỪ MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRA DANH MỤC HÀNG HOÁ

 

Để tra cứu danh mục mã ngành nghề kinh doanh thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/ (trong trường hợp Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, thay đổi ngành nghề kinh doanh), sau đó dựa vào danh mục mã ngành nghề kinh doanh này để xác định danh mục sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ);

Bước 1: Truy cập vào website https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/  sau đó cập nhật tên đầy đủ hoặc Mã số thuế của Doanh nghiệp mình

 

Bước 2: Sau khi chọn đúng thông tin DN và ấn enter, màn hình sẽ xuất hiện ngay trong mục “Thông tin cơ bản” các thông tin về Doanh nghiệp, phía cuối màn hình sẽ xuất hiện Mã ngành nghề kinh doanh mà DN của mình đã đăng kỹ

Lưu ý thêm, Bạn cần, liệt kê các sản phẩm mà thực tế cơ sở mình đang kinh doanh (vì có nhiều trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh ngành nghề đó và vẫn xuất hóa đơn đầy đủ).

3,2 ĐỐI CHIẾU MÃ HÀNG VỚI CÁC PHỤ LỤC – NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

BƯỚC 3: ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC PHỤ LỤC – NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Căn cứ vào mã ngành nghề kinh doanh mà cơ sơ kinh doanh đang kinh doanh thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc qua thực tế này, Doanh nghiệp tìm mã sản phẩm tương ứng tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg, sau đó, đối chiếu với Phụ lục I kèm theo Nghị định 15 năm 2022 (cột từ Cấp 1 đến Cấp 7), nếu mã sản phẩm nằm trong Phụ lục I này thì sản phẩm này sẽ không được giảm thuế GTGT, nếu mã sản phẩm này không nằm trong Phụ lục I này thì sản phẩm này sẽ được giảm thuế GTGT.

Ví dụ với mã dịch vụ là “6801” => sản phẩm phẩm này thuộc Phụ lục 01 – do đó KHÔNG được giảm thuêts GTGT từ 10% xuống 8%.

Trên đây là một số chia sẻ của NGHỀ KẾ TOÁN về Cách tra cứu xem Doanh nghiệp có được giảm thuế suất GTGT xuống 8% không?”. Hi vọng giúp ích phần nhỏ nào trong việc xác định thuế suất thuế GTGT của các doanh nghiệp.

Kinh chúc các Doanh nghiệp ngày càng phát triển thị vượng! Chúc bạn kế toán ngày càng có thu nhập cao và được chủ doanh nghiệp trọng dụng!


Xem thêm: THỜI HẠN HUỶ HOÁ ĐƠN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT & MƯC TIỀN PHẠT KHI CHẬM THÔNG BÁOGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn