Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Nghị định 91/2022 – thay đổi ngày cuối cùng của thời hạn khai thuế


Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định về kết thúc thời hạn như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này.


Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.
Như vậy, nếu so sánh với quy định cũ tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ CP không quy định về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế TRÙNG VỚI ngày nghỉ cuối tuần/nghỉ lễ. Điều này, trong thực tế, đã dẫn đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế gặp không ít vướng mắc trong thực hiện. Do vậy, việc bổ sung quy định này đã giúp người nộp thuế được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xác định thời hạn nộp thuế. Nghị định này có hiệu lực từ 30/10/2022.


NGHỀ KẾ TOÁN xin có đôi dòng chia sẻ về điểm mới đáng quan tâm này của Nghị định 91/2022/NĐ-CP. Trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm, đón nhận!
P/S: chúng tôi xin gửi tới bạn bản có dấu đỏ Nghị định trên kèm theo.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn