Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Về chúng tôi


Chúng tôi là các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm 10 – 20 năm và thành công trong nghề kế toán
Chúng tôi tập hợp đội ngũ chuyên gia tài chính, kế toán kiểm toán đã có kinh nghiệm tư vấn thành công cho hàng trăm các doanh nghiệp Việt Nam & FDI, thuộc các lĩnh vực sản xuất thương mạidịch vụ & xây lắp, quy mô doanh nghiệp từ nhỏ, vừa đến lớn, bao gồm các Tập đoàn kinh tế và các công ty đa quốc gia.


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn