Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Chi phí bán hàng lớn bất thường


Chi phí bán hàng lớn bất thường

Tình huống điển hình

"Em chuẩn bị kết thúc khoá học và về làm kế toán cho công ty của gia đình kinh doanh gương soi khu vệ sinh vừa sản xuất, thương mại và xây lắp. Vừa rồi công ty em có nhận được thông báo như ảnh dưới đây nhưng em vẫn chưa hiểu rõ nội dung. Mong Nghề Kế toán giải thích giúp em ạ."

 chiphilonbatthuong.jpg

Trả lời

Chi cục thuế đang yêu cầu doanh nghiệp giải trình về chi phí bán hàng lớn bất thường so với doanh thu thuần (Tỷ trọng CPBH của doanh nghiệp so với doanh thu thuần có thể cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động với doanh nghiệp). Việc bất thường này là dấu hiệu cho thấy chi phí này có thể không thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu ổn định nhưng chi phí bán hàng có xu hướng tăng bất thường, nếu doanh nghiệp không có bằng chứng kế toán hợp lệ, tin cậy chứng minh chi phí này thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC; Nguyên tắc & Điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

=> Thì có thể phát sinh chi phí bán hàng không được trừThuế GTGT đầu vào không được khấu trừ

Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

+ Sổ chi tiết, tổng hợp TK641 (chi tiết theo tiểu khoản).

+ Chứng từ kế toán gốc thể hiện căn cứ hạch toán chi phí này.

+Bản giải trình sự tăng bất thường chi phí này trong các năm gần đây.

Nghề kế toán chúc em và doanh nghiệp giải trình tốt các yêu cầu của cơ quan Thuế


Xem thêm bài viết:

Thủ tục hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

So sánh các Thông tư mới nhất về Chế độ Kế toánGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn