Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tin tức pháp luật cập nhật 25/12/2017

Tin tức pháp luật cập nhật 25/12/2017

Nhiều chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2018

Tin 1: Từ 1/7/2018, tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng

Nghị quyết 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, có nội dung cụ thể về vấn đề này. Mời các bạn tìm đọc tại đây

Tin 2: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về nợ công

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về nợ công

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 của Quốc hội quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công của cơ quan, tổ chức mình. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.­­­­­­

Luật cũng quy định 03 đối tượng được vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập và Doanh nghiệp. Các đối tượng này phải có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm quyền thẩm định.

Theo Luật này, Bộ Tài chính là cơ quan duy nhất được giao chịu trách nhiệm trong quản lý nợ công.

Tin 3: Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 17/2017/QH14

Ngân hàng phá sản phải có phương án trả tiền gửi cho khách hàng

Đây là quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, ngân hàng chỉ được phá sản khi đã rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác… Trong phương án phá sản, ngân hàng phải đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản đối với sự an toàn chung của hệ thống; đồng thời, phải lên phương án chi trả tiền gửi cho các khách hàng là cá nhân.

Luật này cũng bổ sung quy định ngân hàng phải báo cáo bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi tên chi nhánh; tạm ngừng hoạt động kinh doanh dưới 05 ngày làm việc; niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.

Luật này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, từ năm 2018, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng một số ưu đãi nhất định, như: Được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; Hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong thời hạn tối đa 05 năm…

Đặc biệt, hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Không được sử dụng tài sản công vào việc riêng

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Luật quy định không được cho mượn, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước có thể cho cơ quan Nhà nước khác sử dụng chung hội trường, phương tiện vận tải và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí trực tiếp liên quan đến vận hành tài sản.

Tài sản công sẽ bị thu hồi trong các trường hợp: Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng; Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ dân sự không đúng quy định…

Tài sản công sau khi bị thu hồi được xử lý theo một trong các hình thức: Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng; Điều chuyển; Bán, thanh lý; Tiêu hủy…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các công văn quan trọng của Tổng cục thuế

1 . Các công văn trả lời về thuế Công văn số 4652/TCT-CS ngày 10/10/2017 về hóa đơn bán tài sản nhà nước: Nếu tài sản trên đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước thì khi bán phải sử dụng Hóa đơn bán tài sản nhà nước theo quy định tại Thông tư số 225/2009/TT-BTC, số tiền thu được từ việc bán tài sản nêu trên phải nộp vào Ngân sách nhà nước và không phải nộp thuế GTGT.

2. Công văn số 4271 lệ phí trước bạ /TCT-CS ngày 20/09 /2017 về : Trường hợp công ty nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng và đã nộp các khoản tiền thuế liên quan đến việc nhập khẩu xe thì khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ là khi Công ty đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nộp chậm so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Do vây, nếu công ty chưa thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cũng chưa phải nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ và không có cơ sở xử phạt chậm nộp hồ sơ kê khai và phạt chậm nộp lệ phí trước bạ.

3.Công văn số 4416/TCT-CS sử dụng hóa đơn ngày 28/09/2017 về : Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì khi đặt in hóa đơn mới, trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn. Công ty phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

4. Công văn số 4714/TCT-CS ngày 12/10 /2017 về thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản: Trường hợp doanh nghiệp thu mua đồng, phế liệu đồng của các doanh nghiệp trong nước để tinh luyện đồng đạt tỷ lệ đồng tinh chất cao, cuốn ống xuất khẩu sang thị trường nước ngoài thì các sản phẩm xuất khẩu này thuộc trường hợp phải xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế GTGT phù hợp.

5. Công văn số 4699/TCT-CS ngày 12/10 /2017 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ: Trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được Nhà nước cho thuê đất và cho thuê lại đất (kinh doanh cho thuê) thì doanh nghiệp phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giá tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

6. Công văn số 4739/TCT-CS ngày 13/10/2017 về diện tích thu lệ phí trước bạ và truy thu lệ phí trước bạ, việc xác định phần diện tích xây dựng nhà để kinh doanh cho thuê và xây dựng khu dịch vụ trong dự án xây dựng tòa nhà nhiều tầng cũng như trong dự án xây nhà để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê để nộp lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định tại điểm c5 Khoản 2 Điều 3 Thông tưsố 301/2016/TT-BTC của BộTài chính. Đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất ở với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng mà đang xây dựng dở dang chuyển nhượng cho tổ chức khác tiếp tục đầu tư xây dựng nhà thì không truy thu lệ phí trước bạ.

5. Công văn số 4735/TCT-CS ngày 13/10 /2017 về thu tiền sử dụng đất: Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn với đất, đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất ở đô thị sang đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ), nay tổ chức kinh tế được UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại đô thị thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Công văn số 4723/TCT-CS ngày 13/10/2017 về hóa đơn chứng từ

Về khoản tiền hỗ trợ nhận từ nhà cung cấp:

- Với chương trình thưởng có tên "Hỗ trợ bán ra không có điều kiện" do nhà cung cấp thông báo (ví dụ thưởng số tiền 200,000 đồng cho 01 sản phẩm nhãn hiệu của nhà cung cấp do Công ty bán ra trong tháng) thì khi nhận tiền, Công ty thực hiện lập phiếu thu, không phải lập hóa đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế GTGT.

 - Với chương trình "Hỗ trợ bán ra có điều kiện" do nhà cung cấp thông báo (ví dụ hỗ trợ 300,000 đồng cho 01 sản phẩm nhãn hiệu của nhà cung cấp do Công ty bán ra với điều kiện khi bán cho khách hàng, Công ty đồng thời áp dụng chương trình khuyến mại đi kèm với sản phẩm nhãn hiệu đó (ví dụ là khuyến mại 01 chiếc quạt có giá trị tương đương 300,000 đồng) thì khi nhận tiền hỗ trợ, Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Về kê khai thuế GTGT hàng bán đổi trả lại:

- Đối với các hoá đơn đã xuất và bị thu hồi trong cùng một tháng: Công ty không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II-Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

- Đối với các hoá đơn đã xuất và bị thu hồi khác tháng: Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh đổi trả lại hàng


Xem thêm:

Bản tin văn bản pháp luật mới tháng 12/2017

Tổng quan về quy chế hoạt động tài chính tại doanh nghiệp

Tổng quan về chuẩn mực kế toán Việt NamGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn