Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Các vấn đề chi tiết trong Incoterms 2010 (Phần 1)


CÁC VẤN ĐỀ CHI TIẾT INCOTERMS 2010

(Phần 1)

1. Bỏ 4 điều khoản trong INCOTERMS 2000

      Xu hướng container hóa và giao hàng từ điểm này đến điểm khác ngày càng nhiều dường như đã khiến cho ICC phải có những sửa đổi quan trọng và đưa ra hai điều khoản mới về “đã giao hàng”:

      Delivered At Place (DAP) được sử dụng thay cho DAF, DES và DDU;Và

      Delivered At Terminal (DAT) thay thế cho DEQ.

      Những điều khoản này có thể được sử dụng với bất kì phương thức vận tải nào. Tại sao sửa ?

      Điều khoản DAF của Incoterm 2000 không còn đáp ứng nhu cầu thương mại và thực tế còn gây ra vấn đề khi người mua không thể kiểm tra hàng hóa trước khi hàng đến điểm đích, mà thường điểm đích lại nằm xa hơn điểm giao hàng (tức là biên giới).

      Đối với cả hai điều khoản mới – (DAP) và Delivery at Terminal (DAT) – việc giao hàng diễn ra tại điểm đích đã xác định.

      Qui tắc mới DAP trong Incoterm 2010 (Delivery at Place) bao gồm tất cả các trường hợp người bán giao hàng cho người mua trên phương tiện vận tải đến mà chưa dỡ hàng xuống, là những trường hợp trước đó được qui định bởi các điều khoản DAF, DES cũng như tất cả các trường hợp giao hàng tại cơ sở của người mua hay điểm đích nào khác tại nước của người mua mà trước đó được qui định bởi điều khoản DDU.

      Đối với điều khoản DAP, “phương tiện vận tải đến” cũng có thể là một con tàu, và “điểm đích xác định” có thể là cảng dỡ.

      Với qui tắc mới DAT của Incoterm 2010 (Delivered at Terminal), việc giao hàng diễn ra khi hàng hóa được giao vào quyền định đoạt của người mua tại ga/trạm xác định tại cảng hoặc tại điểm đích chưa được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải đến.

      Điều khoản DAT của Incoterm 2010 thay thế cho điều khoản DEQ trước đó của Incoterms 2000 (Delivered Ex Quay) vốn chỉ phù hợp cho hàng nguyên liệu.

      Incoterms 2000 không có giải pháp thỏa đáng cho các điều khoản “D” đối với trường hợp hàng hóa được giao mà chưa dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải đến tại trạm/ga. Điều khoản mới DAT của Incoterm 2010 (Delivered at Terminal) đã giải quyết được vấn đề này và bao gồm tất cả các trường hợp trước đó được qui định bởi điều khoản DEQ. “Trạm xác định” trong điều khoản DAT có thể là cầu cảng tại cảng dỡ hoặc trạm container tại cảng dỡ.

2. Đưa ra hai loại điều khoản về phương thức vận tải thay vì bốn loại như INCOTERMS 2000

11 điều khoản trong INCOTERMS 2010 được chia thành hai loại:

      Giao hàng bằng bất kì phương thức vận tải nào (vận tải biển, đường bộ, hàng không, đường sắt, đa phương thức) - EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT và DDP;

      Giao hàng bằng vận tải đường biển/đường thủy nội địa - FAS, FOB, CFR và CIF.

.

 Xem thêm:

Các vấn đề chi tiết trong Incoterms 2010 (Phần 2)

 Hướng dẫn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

 Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn