Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Mô tả công việc


=> Mô tả công việc của các phần hành kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ sau:

KẾ TOÁN GIÁ VỐN, GIÁ THÀNH DỊCH VỤ
DNDV_KT - CP, GV, GT-1.jpgGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn