Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Những vấn đề đặc thù của doanh nghiệp FDI


ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP FDI

- Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)
- Công ty có vốn đầu tư nuớc ngoài hoạt động tại việt nam phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam
- Chế độ kế toán theo hệ thống kế toán VN
Chịu sự quản lý trực tiếp của Cục thuế Tỉnh, Thành phố.
- Báo cáo tài chính bắt buộc phải kiểm toán 
- Phải lập các báo cáo thống kê theo quy định
- Phải lập báo cáo về tiến độ thực hiện dự án
- Hạch toán kế toán:
+ Đối với các công ty có vốn nước ngoài, quy mô nhỏ: hạch toán theo chế độ kế toán VN, sau đó chuyển đổi sang báo cáo theo yêu cầu của công ty mẹ
+ Các công ty lớn sử dụng phần mềm kế toán của công ty mẹ, hạch toán theo công ty mẹ, sau đó chuyển đổi báo cáo theo hệ thống kế toán Việt Nam
- Tài khoản ngân hàng thông thường công ty mở 3 Tài khoản: Tài khoản vốn, Tài khoản hoạt động USD và Tài khoản hoạt động VND
+ Tài khoản vốn chỉ cho mục đích nhận vốn, hoặc nhận vốn vay sau đó chuyển sang TK USD, khi có nhu cầu giao dịch thì sẽ chuyển từ USD sang VND
+ Có công ty mở thêm tài khoản JPY, ẺUR … tùy theo yêu cầu hoạt động
- Nhân sự nước ngoài:
+ Phải xin giấy phép lao động ở Sở Lao Động TBXH, Visa, hoặc thẻ tạm trú
+ Đăng ký thuế, tính nộp thuế TNCN
+ Khai báo tham gia BH sẽ đăng ký thêm mã đơn vị riêng và khi thanh toán tiền bảo hiểm cũng thanh toán riêng mã đơn vị cho người nước ngoài
+ Hiện tại người nước ngoài chỉ tham gia BHYT, nhưng từ năm 2018 sẽ tham gia BHXH
- Xuất nhập khẩu
+ Nhập khẩu máy móc thiết bị từ công ty mẹ hoặc công ty trong cùng tập đoàn
+ Nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài
+ Xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài
- Ưu đãi thuế
Miễn thuế vô thời hạn, miễn thuế có thời hạn, giảm thuế có thời hạn, thuế suất ưu đãi

BẢN CHẤT CÔNG TY FDI
- Bản chất của FDI là:
- Có sự thiết lập về quyền sở hữu về tư bản của công ty một nước ở một nước khác
- Có sự kết hợp quyền sở hữu với quyền quản lí các nguồn vốn đã được đầu tư
- Có kèm theo quyền chuyên giao công nghệ và kỹ năng quản lí
- Có liên quan đến việc mở rộng thị trường của các công ty đa quốc gia
- Gắn liên với sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và thương mại quốc tế

CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY FDI
- Foreign Contractor 
- Representative Office
- Branch (limited to foreign banks, tobacco & legal firms)
- Business Co-operation Contract (“BCC”)
- Company: 100% subsidiary, joint venture
- BOT, BTO, BT (infrastructure, energy, utilities, etc.) with governmental agencies)  


Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn