Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Cập nhật các vấn đề về thuế GTGT theo văn bản pháp luật mới nhất tháng 12/2018


Về thời điểm lập hóa đơn
Trường hợp 1: Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua. Trường hợp Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành (Bên mua) mua nệm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phước Bình (Bên bán) để sản xuất hàng xuất khẩu, theo hợp đồng mua bán, Bên bán xuất nệm kèm theo phiếu xuất kho, Bên mua nhận hàng và nhập kho, định kỳ hàng tháng hai bên tiến hành đối chiếu hàng hóa làm cơ sở Bên bán xuất hóa đơn GTGT cho Bên mua để Bên mua kê khai thuế là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tham khảo công văn số 5415/TCT-CS ngày 28/12/2018

Trường hợp 2: Vào thời điểm Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam giao hàng cho khách hàng, Công ty thực hiện lập hoá đơn GTGT với giá tạm tính do Công ty tự xác định căn cứ vào giá bán hàng của tháng liền trước. Khi có giá chính thức của sản phẩm, nếu có chênh lệch với giá tại thời điểm lập hoá đơn thì Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam lập hoá đơn GTGT điều chỉnh theo quy định.
Tham khảo công văn số 5026/TCT-CS ngày 13/12/2018

Về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng tôm luộc

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã tự nuôi, đánh bắt và sản xuất sản phẩm tôm luộc theo quy trình: tôm tươi nguyên con (hoặc đã lặt đầu) → lột vỏ, rút tim, phân size cỡ → hấp chín có thể ăn được ngay → tẩm màu thực phẩm (hoặc không tẩm màu), không ướp gia vị → cấp đông → đóng gói → bảo quản lạnh thì sản phẩm tôm luộc thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm tôm luộc theo quy trình nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5%.
Tham khảo công văn số 5423/TCT-CS ngày 28/12/2018

Về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định và có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Tham khảo công văn số 4829/TCT-CS ngày 04/12/2018

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Trường hợp tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế, cơ sở kinh doanh đã góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cho cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, cơ sở kinh doanh được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về việc đăng ký số vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện góp vốn điều lệ nhiều lần theo tiến độ tại Giấy chứng nhận đầu tư thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nêu trên để xác định việc góp vốn điều lệ của cơ sở kinh doanh có phù hợp quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư hay không. Trên cơ sở ý kiến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cho doanh nghiệp theo quy định.
Tham khảo công văn số 4860/TCT-CS ngày 04/12/2018

Về việc xuất hóa đơn GTGT cho chương trình marketing

Trường hợp Công ty Ô tô Toyota Việt Nam có thỏa thuận chi bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh là các Đại lý Toytota để các cơ sở kinh doanh này thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo hình ảnh thương hiệu cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam thì các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT và thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Các khoản chi của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh theo hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Tham khảo công văn số 5000/TCT-DNL ngày 12/12/2018

Bài viết tham khảo:


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn