Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2018


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định sau đây:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tăng so với năm 2017

I

3.980.000 đồng/tháng

3.750.000 đồng/tháng

tăng 230.000 đồng

II

3.530.000 đồng/tháng

3.320.000 đồng/tháng

tăng 210.000 đồng

III

3.090.000 đồng/tháng

2.900.000 đồng/tháng

tăng 190.000 đồng

IV

2.760.000 đồng/tháng

2.580.000 đồng/tháng

tăng 180.000 đồng

 Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.


Download NĐ 141/2017/NĐ-CP tại đây 


Xem thêm: Gỡ rối về vấn đề Bảo hiểm 2018 (Phần 1)Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn