Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Gỡ rối về vấn đề Bảo hiểm 2018 (Phần 1)


>> Bạn đang muốn biết chính xác với đối tượng lao động nào
     thì Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm?

>> Số tiền bảo hiểm được xác định trên thu nhập nào?

>> Tỷ lệ đóng từng loại bảo hiểm cụ thể bao nhiêu?

>> Nghe nói từ 2018, nhiều vấn đề về bảo hiểm thay đổi?
     Đó là những thay đổi gì?

Nghề kế toán xin chia sẻ chùm bài viết liên quan để vấn đề này

Gỡ rối cho DN về Bảo hiểm Phần 1.jpg


Gỡ rối về vấn đề Bảo hiểm 2018 (Phần 1)


Khi nào Doanh nghiệp phải nộp Bảo hiểm? 
Việc nộp Bảo hiểm 2017, 2018 có gì khác nhau?

    Mối quan hệ giữa Thời hạn hợp đồng lao động và nghĩa vụ nộp bảo hiểm của Doanh nghiệp

nam 2017.jpg

nam2018.jpg

    Chú ý: Trên thực tế, đối tượng lao động từ 1 đến dưới 3 tháng, Doanh nghiệp sẽ lựa chọn cùng một lúc 4 loại bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hơn nữa BHXH chiếm tỷ lệ nộp chủ yếu 25/32, nên thông thường cơ quan Bảo hiểm sẽ đề nghị nộp 3 loại Bảo hiểm còn lại với đối tượng lao động này

 

    1. Khi nào Doanh nghiệp phải nộp Bảo hiểm xã hội? 

    Khi Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với các đội tượng thuộc trường hợp sau:

    a) Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

    b) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);


    2. Khi nào Doanh nghiệp phải nộp Bảo hiểm Thất nghiệp

    Khi Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với các đội tượng thuộc trường hợp sau:

    a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;

    b) HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;

    c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.


    3. Khi nào Doanh nghiệp phải nộp Bảo hiểm y tế:

    Khi Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với các đội tượng thuộc trường hợp sau:

    a) Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn,

    b)  HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên


    4. Khi nào Doanh nghiệp phải nộp Bảo hiểm tai nạn – bệnh nghề nghiệp:

    Khi Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với các đội tượng thuộc trường hợp sau:

    a) Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn

    b) HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên

    c) và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018). Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;

    d) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý Điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;


Chú ý: Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Xem thêm bài viết:

Gỡ rồi về vấn đề Bảo hiểm 2018 (Phần 2)

Phương pháp xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn