Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tổng quan về tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp


Để tổ chức thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng, một trong những khâu quan trọng và có ý nghĩa quyết định là khâu tổ chức bộ máy kế toán. Bộ máy kế toán bao gồm tập thể cán bộ, nhân viên kế toán cùng công tác để thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê và công tác tài chính (tài vụ) ở doanh nghiệp.
Để cho bộ máy kế toán phát huy hết khả năng, đem lại hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp phải lựa chọn, xây dựng được mô hình tổ chức bộ máy kế toán khoa học và hợp lý. Việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể thì phải dựa trên cơ sở lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán. Đây chính là các hình thức tổ chức ra các bộ phận kế toán, quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng cán bộ kế toán và mối quan hệ của các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp.
Có nhiều hình thức tổ chức công tác kế toán khác nhau. Trong thực tế doanh nghiệp có thể lựa chọn và áp dụng một trong các hình thức sau:
Ngoài ra mô hình tập đoàn kinh tế cũng có sự tổ chức bộ máy kế toán theo một cơ cấu nhất định.Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn