Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Bản tin văn bản pháp luật mới tháng 12/2017


1. Công bố 02 thủ tục thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế

Quyết định 2362/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, cụ thể:

+ Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

+ Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, thay thế: Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính

2. Chế độ lương với người làm công tác cơ yếu

Tại Thông tư số 07/2017/TT-BNV, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn cụ thể về chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Theo đó, bảng lương cấp hàm cơ yếu được quy định thành 10 bậc, từ bậc 1 đến bậc 10 tương ứng với hệ số lương từ 4,2 đến 9,2 (cấp bậc quân hàm từ Thiếu úy đến Trung tướng).

Bậc lương cấp hàm cơ yếu cao nhất áp dụng đối với các chức danh thuộc diện xếp lương cấp hàm cơ yếu được quy định như sau: Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, bậc lương cao nhất là 10, hệ số lương 9,20; Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã có bậc  lương cao nhất là 9, hệ số lương là 8,60; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu cấp tỉnh và tương đương có bậc lương cao nhất là 6, hệ số lương 6,60…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

3. Người Việt chơi casino phải chứng minh thu nhập từ 10 triệu/tháng

Từ 01/12/2017, người Việt Nam chính thức được tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino trong nước, tuy nhiên, sẽ phải có hồ sơ chứng minh đủ năng lực tài chính. Đây là nội dung được Bộ Tài chính quy định rất cụ thể tại Thông tư số 102/2017/TT-BTC.

Theo đó, hồ sơ chứng minh năng lực tài chính gồm một trong hai loại giấy tờ: Chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân trong vòng 01 năm trước khi vào chơi casino; Giấy tờ chứng minh người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Trong đó, Giấy tờ chứng minh người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên có thể là bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng trong 03 tháng gần nhất; Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản; Bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tiền gửi ngân hàng có thời hạn từ 01 năm trở lên…

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của người chơi phải được doanh nghiệp kinh doanh casino lưu giữ tối thiểu 05 năm để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

4. Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không dùng tiền mặt để thanh toán

Đây là quy định của Chính phủ tại Nghị định số 117/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2017.

Cụ thể, Thủ trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn ngân hàng có uy tín hàng đầu ở nước sở tại để mở tài khoản phục vụ hoạt động của Cơ quan. Khi trả tiền cho bên thụ hưởng, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải sử dụng các phương tiện thanh toán và gửi chứng từ chi về Việt Nam để kiểm soát, không dùng tiền mặt để chi trả.

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chỉ được sử dụng tiền mặt để thanh toán trong các trường hợp sau: Cơ quan hoạt động tại nước có hệ thống tài khoản thanh toán chưa phát triển, đơn vị cung cấp dịch vụ không mở tài khoản ngân hàng; Các khoản chi được phép chi trả bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

Xem thêm:

Hệ thống văn bản pháp luật cập nhật tháng 1/2018

Mua phải hóa đơn của công ty bỏ trốn

Tổng quan về thuếGửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn