Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Tổng quan về quy chế hoạt động tài chính tại doanh nghiệp


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển góp phần vào sự lớn mạnh của đất nước, đòi hỏi bản thân mỗi Doanh nghiệp phải năng động và chủ động trong từng bước đi của mình cũng như có kế hoạch phát triển đúng đắn và hợp lý. Muốn tạo được cho mình một chỗ đứng vững chắc để có thể phát triển một cách nhanh chóng và bền vững, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mở rộng thị trường và kết hợp phát huy hiệu quả công tác tổ chức quản lý trong doanh nghiệp với việc phát huy hiệu quả phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Bởi hoạt động tài chính là một bộ phận quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh và có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính, phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thường xuyên tiến hành phân tích, quản lý tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của công ty cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp. Từ đó họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhưng hiện nay tại Việt Nam ngoài một số doanh nghiệp lớn (như: Tập đoàn Hòa Phát, FPT, Bảo Việt...) ra thì đa số các doanh nghiệp đều chưa chú trọng vào công tác quản lý hoạt động tài chính. Vì vậy sau đây ngheketoan sẽ trình bày một cách khái quát nhất về việc quản lý hoạt động tài chính chung cho các doanh nghiệp (bởi vì tùy từng loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh mà sẽ có các cách quản lý hoạt động tài chính khác nhau). Bài viết sau đây dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy ít ỏi mà chúng tôi đã được trải nghiệm trong thời gian vừa qua, vì vậy sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người.

Dựa vào các nguyên tắc, quy định về vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí, công nợ... theo chế độ kế toán Việt Nam mà tại các doanh nghiệp sẽ ban hành các công văn quy định nội bộ về việc quản lý các khoản vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí.... Do đó Lãnh đạo phòng tài chính và các nhân viên quản lý tài chính ngoài nhiệm vụ đã nêu ở phần II thì họ còn làm việc kiểm tra, rà soát quy trình công việc của nhân viên kế toán xem đã thực hiện đúng quy chế tài chính mà các cấp lãnh đạo đã ban hành chưa. Sau đây là một vài quy định cơ bản cho các phần quản lý tài chính chung tại doanh nghiệp.

Mời các bạn theo dõi bài viết quản lý tài chính theo từng mục chi tiết sau:
Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn