Tư vấn miễn phí | Email: contact@ngheketoan.edu.vn

Các phương thức thanh toán Quốc tế


1.                  Phương thức T/T trả trước (trả tiền trước, giao hàng sau)

(1)     Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)     Người mua đến ngân hàng thương mại đóng tiền, nộp đơn xin mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền cho người bán

(3)     Ngân hàng thương mại chuyển tiền tới ngân hàng người bán

(4)      Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

(5)     Người bán giao hàng cho người mua

(6)     Người bán thông báo giao hàng cho người mua

(7)     Người bán gửi chứng từ cho người mua.

Nhận xét: Người mua phải trả tiền trước cho người bán rủi ro cho người mua

 

2.                  Phương thức T/T trả sau (sau khi giao hàng, gửi chứng từ)

(1)    Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)    Người bán giao hàng cho người mua

(3)    Người bán thông báo giao hàng cho người mua

(4)    Người bán gửi chứng từ cho người mua

(5)    Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền, nộp đơn xin mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền cho người bán

(6)    Ngân hàng thương mại chuyển tiền tới ngân hàng người bán  

(7)    Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

Nhận xét: Phương thức này rất rủi ro cho người bán. Thường chỉ áp dụng cho các lô hàng giá trị nhỏ, khách hàng quen thuộc, đã có uy tín với người bán.

3.                  T/T đặt cọc trước một phần, phần còn lại trả sau khi giao hàng và trước khi gửi chứng từ

(1)    Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)    Người mua lên ngân hàng  thương mại nộp tiền ký quỹ (deposite), đơn mua ngoại tệ,  lệnh chuyển tiền đặt cọc cho người bán

(3)    Ngân hàng thương mại chuyển tiền cọc tới ngân hàng người bán 

(4)    Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

(5)    Người bán  giao hàng cho người mua

(6)    Người bán  thông báo giao hàng cho người mua 

(8)    Người mua đến ngân hàng  thương mại nộp tiền còn lại, nộp đơn xin mua ngoại tệ và thực hiện lệnh chuyển số tiền còn lại cho người bán

(7)    Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân hàng người bán

(8)    Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

(9)      Người bán gửi chứng từ cho người mua 

Nhận xét :Nếu tiền cọc đủ lớn thì người bán vẫn an toàn trong thanh toán

4.                   T/T đặt cọc một phần, phần còn lại trả sau khi giao hàng và gửi chứng từ

(1) Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2) Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền ký quỹ (deposite), nộp đơn mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền đặt cọc cho người bán

(3) Ngân hàng người mua chuyển tiền cọc tới ngân hàng người bán  

(4) Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

(5) Người bán giao hàng cho người mua

(6) Người bán thông báo giao hàng cho người mua

(7) Người bán gửi chứng từ cho ngân hàng người mua

(8) Người mua đến ngân hàng người mua nộp số tiền còn lại và nộp lệnh chuyển   số                            tiền còn lại cho người bán

(9) Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân hàng người bán

(10) Ngân hàng người bán  báo có cho người bán

Nhận xét: Người bán chịu rủi ro nếu người mua không thanh toán phần còn lại

 Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:

Điều khoản hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Chất lượng hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Giao hàng trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Số lượng hàng hóa trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản Giá cả hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Điều khoản bảo hành trong hợp đồng Thương mại Quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Phương thức tín dụng chứng từ

 Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn